<<< Menu << Agenda Contact De Kunstneefjes noemen zichzelf "autonome vrijheid zoekers".

In een tijd waarin individuele vrijheden steeds meer beperkt worden en waar een steeds luidere roep klinkt om een algemeen gedragen moraal voelen de kunstneefjes zich geroepen voortdurend hun eigen weg te kiezen, voortkomend uit eigen zijn.

Hun tableaux vivants zijn een metafoor voor een innerlijke zoektocht.